top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Analiza ryzyka

Analiza ryzyka przeprowadzana jest w oparciu o analizę funkcji i analizę aktywów. Podejmowanie zróżnicowanych działań i wykonywanie czynności przez przedsiębiorstwo generuje pewien zakres ryzyka. Podobnie korzystanie z różnego rodzaju aktywów wiąże się z potencjalnym ryzykiem.

Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych wymieniają przykładowe rodzaje ryzyka, które można uwzględnić w analizie. Są to: ryzyko zmiany kosztów ceny lub zapasów, ryzyko związane z powodzeniem lub niepowodzeniem prac badawczo-rozwojowych, ryzyko finansowe obejmujące zmiany stóp procentowych i kursów wymiany walut, ryzyko warunków pożyczek i spłat, ryzyko odpowiedzialności za produkty, ryzyko związane z własnością aktywów lub urządzeń.

Zasadniczą regułą obowiązującą na wolnym rynku jest to, że strona obarczona większym ryzykiem jest wyżej wynagradzana, niż podmiot ponoszący niewielkie ryzyko. Dlatego też analiza funkcjonalna nie może być uznana za kompletną, jeżeli ryzyka ponoszone przez każdą ze stron nie zostały w niej wzięte pod uwagę, jako że przyjęcie lub podział ryzyka wpływa na warunki transakcji między podmiotami powiązanymi.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991