top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Analiza kosztów

Przygotowanie tej części analizy transakcji ma na celu określenie kosztów związanych
z funkcjami realizowanymi przez strony transakcji, angażowanymi przez nie aktywami
i ponoszonym ryzykiem. Koszty uwzględnione w tej analizie są kosztami prognozowanymi, ponieważ dokumentacja podatkowa ma uzasadniać racjonalność warunków transakcji na dzień jej zawarcia (czyli na moment, gdy podatnikowi nie mogły być znane fakty i okoliczności, które wystąpiły podczas realizacji transakcji). Przewidywane koszty dzielą się na bezpośrednie, takie jak: koszty personelu czy materiałów potrzebnych do wyprodukowania danego dobra oraz pośrednie, które rozliczane są według odpowiednich kluczy alokacyjnych. Sposób rozliczania kosztów pośrednich powinien być znany stronom transakcji i jasno określony, np. w umowie lub w załączeniu do niej. Analiza kosztów ma duży wpływ na ustaloną cenę transakcji, ponieważ wynagrodzenie za przedmiot transakcji powinien przynajmniej pokrywać koszty ponoszone w celu realizacji transakcji.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991