top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Metoda i sposób kalkulacji

Jednym z etapów sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych jest określenie metody i sposobu kalkulacji ceny.

W pierwszej kolejności podatnik powinien dokonać wyboru metody kalkulacji zysków. Metody podatkowe określone zostały w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy CIT i w art. 25 ust. 2 i 3 ustawy PIT oraz szczegółowo opisane w rozporządzeniach MF w sprawie cen transferowych.

Metody tradycyjne:

Metody zysku transakcyjnego:

Ponadto zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie cen transferowych podatnicy,
w przeciwieństwie do organów kontroli skarbowej, mogą w procesie przygotowywania dokumentacji skorzystać z innych metod, nie będących metodami podatkowymi wynikającymi wprost z przepisów (wskazanymi powyżej).

Sposób kalkulacji zysków polega na zaprezentowaniu, w dokumentacji podatkowej, zastosowania wybranej metody kalkulacji ceny w danej transakcji. W tej części należy bowiem przedstawić mechanizm ustalania ceny wraz ze wskazaniem jej wpływu na wysokość realizowanych zysków. Korzystając z metod podatkowych przy wskazaniu sposobu kalkulacji zysków, podatnik powinien przedstawić porównywalne dane, do których odniósł się podczas ustalania ceny danej transakcji zawieranej z podmiotem powiązanym. Ponadto powinien on wyszczególnić wszystkie czynniki mające wpływ na ewentualne różnice w cenach pomiędzy transakcją zawartą przez podmioty powiązane a transakcją zawartą przez podmioty niepowiązane.

W ramach niniejszego etapu przygotowywania dokumentacji, należy przedstawić informacje odnośnie ceny przedmiotu danej transakcji oraz uzasadnić kwotę wynagrodzenia, która została zafakturowana, co oczywiście jest następstwem wybranej metody kalkulacji.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991