top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Oczekiwane korzyści

Opis oczekiwanych korzyści jest obowiązkowym elementem dokumentacji podatkowej cen transferowych dla transakcji dotyczących świadczeń niematerialnych, w tym usług. W analizie korzyści należy wskazać jaki był związek pomiędzy realizacją transakcji, a korzyściami dla przedsiębiorstwa. Koszty poniesione w celu realizacji transakcji powinny być bowiem współmierne do oczekiwanych korzyści.

Przykładowe korzyści, których można oczekiwać w związku z transakcją to:

  • uzyskanie możliwości szybszego dostosowywania oferty do potrzeb konsumentów,
  • możliwość korzystania z nowych technologii, patentów i doświadczeń partnera,
  • zmniejszenie wydatków na marketing i reklamę,
  • ograniczenie ryzyka nieściągalności należności,
  • zmniejszenie poziomu ryzyka gospodarczego,
  • spadek kosztów badań i analiz rynkowych,
  • podniesienie kompetencji pracowników,
  • pozyskanie dostępu do nowych rynków,
  • oszczędności w zakresie dystrybucji,
  • uzyskanie efektu skali.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991