top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Powiązania

Ceny transferowe są zjawiskiem występującym pomiędzy przedsiębiorstwami powiązanymi. Transakcje przeprowadzane przez takie podmioty z zastosowaniem cen transferowych mogą generować obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej. Organy podatkowe podczas przeprowadzania kontroli u podatnika mogą wysunąć żądanie przedstawienia w ciągu 7 dni dokumentacji podatkowej cen transferowych. Często jest to niewystarczający okres na przygotowanie takiego dokumentu, dlatego niezwykle ważne jest, by podatnicy na bieżąco monitorowali czy w ich przypadku zaistniał obowiązek związany z cenami transferowymi.

Identyfikacja zaistnienia obowiązku dokumentacyjnego następuje w trzech etapach:

  1. Analizy powiązań z innymi podmiotami,
  2. Identyfikacji interesów (transakcji) przeprowadzanych z podmiotem powiązanym,
  3. Badania czy transakcje z podmiotami powiązanymi przekroczyły próg wartościowy wskazany w ustawach o podatkach dochodowych[1].

Powiązania pomiędzy podmiotami dzielą się na trzy typy:

  • kapitałowe,
  • osobowe (udział w zarządzaniu lub kontroli),
  • rodzinne.

___________________

[1] Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (Dz. U. Nr 21, poz. 86) – dalej jako uCIT; oraz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. Nr 80, poz. 350)- dalej jako: uPIT.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991