top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Inne źródła informacji

Biorąc pod uwagę fakt, iż decydujące znaczenie dla konsekwencji podatkowych ma rzeczywista transakcja, nie zaś uregulowania umowne, pozyskiwanie informacji na temat transakcji nie może się sprowadzać do prostej analizy umów. Oprócz przeprowadzenia rozmów z zaangażowanym w transakcję / transakcje personelem
i badania umów, należy również dokonać przeglądu pozostałych dokumentów
i informacji dotyczących transakcji. Mogą się wśród nich znaleźć faktury, schematy organizacyjne, istniejące wytyczne polityki cenowej, dokumentacja prac badawczo-rozwojowych, regulacje w zakresie podziału kosztów, usług zarządczych, licencji, itd. oraz informacje dotyczące produktów i polityki marketingowej. Informacje dotyczące produktów i marketingu zawarte są w broszurach i podręcznikach, raportach na temat konkurencji, publikacjach reklamowych oraz informacjach dotyczących odbiorców. Informacje te pomocne są dla zrozumienia znaczenia danych zebranych podczas rozmów i wywiadów.

Podsumowując, zbieranie niezbędnych informacji składa się z rozmów i wywiadów
z pracownikami zaangażowanymi w realizację transakcji, analizy umów zawartych pomiędzy stronami oraz analizy innych dokumentów. Istotne jest aby sprawdzić aktualność informacji zawartych w umowach pisemnych na podstawie np. faktur lub innych dokumentów, albo skonfrontować ustalenia zawarte w umowie z informacjami uzyskanymi od pracowników, ponieważ dla konsekwencji podatkowych decydujące znaczenie ma rzeczywisty przebieg transakcji.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991