top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Umowy i dokumenty źródłowe

W sytuacji, gdy możliwości zasięgnięcia informacji od pracowników są ograniczone, głównym źródłem informacji o zakresie zaangażowania podmiotu w realizację transakcji staje się regulująca transakcję umowa pisemna, wraz ze wszystkimi towarzyszącymi jej dokumentami. W początkowej fazie zbierania informacji wskazane jest zapoznanie się z taką umową, gdyż powinna ona w sposób precyzyjny określać zakres obowiązków i odpowiedzialności stron transakcji. Co więcej, umowa przedstawia wskazane elementy w formie zorganizowanej i pozwala na natychmiastowe uzyskanie ogólnego obrazu całej transakcji.

Umowa nie może jednak stanowić jedynego źródła danych o transakcji. Przede wszystkim dlatego, że nie wszystkie transakcje regulowane są pisemnymi kontraktami. Zdarza się tak, gdy współpraca gospodarcza ma charakter ciągły, a strony darzą się zaufaniem. Podmioty powiązane często prowadzą współpracę na podstawie ustnych, niesformalizowanych ustaleń. W związku z tym, można spotkać się z problemem umów, które nie są na bieżąco weryfikowane i po pewnym czasie, przestają we właściwy sposób odzwierciedlać stan faktyczny. Ponadto, umowa ma charakter stosunkowo abstrakcyjny i nie może przewidzieć wszystkich okoliczności mogących wystąpić podczas prowadzenia działalności gospodarczej.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991