top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Wywiady

Pierwszym etapem gromadzenia danych na temat transakcji są wywiady z pracownikami uczestniczącymi w realizacji transakcji w celu uzyskania informacji dotyczących pełnionych funkcji, angażowanych aktywów oraz ryzyk ponoszonych przez strony w realizację transakcji. Celem wywiadów jest ustalenie obszarów, które należy poddać analizie, takich jak umowy czy dane finansowe.

Wywiady takie – w miarę możliwości – należy prowadzić z pracownikami wszystkich podmiotów biorących udział w realizacji transakcji. Wywiady takie umożliwiają ustalenie faktycznego charakteru zależności w ramach grupy podmiotów powiązanych. Można je przeprowadzić w formie rozmowy bądź kwestionariuszy. Jednak należy zwrócić uwagę na to, że treść kwestionariuszy bywa różnie interpretowana i mogą być one wypełniane z nienależytą uwagą. Ponadto, stosowanie formularzy ogranicza możliwość zadawania dalszych pytań w zależności od odpowiedzi na poprzednie.  

Wywiady z pracownikami mogą dotyczyć następujących tematów, odnosząc się do wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji transakcji:

  • funkcje produkcyjne: planowanie produkcji, proces produkcyjny, określanie dostawców, zakup materiałów, szkolenie personelu, procedury kontroli jakości, sprawozdawczość, technologia i udoskonalanie procesu produkcji;
  • funkcje marketingowe: strategiczne plany marketingowe, reklama, pokazy handlowe, zasoby niezbędne do prowadzenia sprzedaży, stopień niezależności poszczególnych podmiotów w działaniach marketingowych dotyczących sprzedawanych produktów, prognozy rynkowe, techniki sprzedaży, penetracja nowych rynków, sprawozdawczość, szkolenia;
  • funkcje dystrybucyjne: współpraca z hurtowaniami i dystrybucja, zapasy, udzielenie gwarancji, współpraca z dystrybutorami zewnętrznymi;
  • usługi posprzedażowe: zakres oferowanych usług, wartości niematerialne i prawne związane z usługami, podmioty świadczące usługi, znaczenie usług dla odbiorców.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991