top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Kodeks postępowania w sprawie DCT UE

Rada Unii Europejskiej w Rezolucji z 27 czerwca 2006 roku [1] zaznacza, że państwo członkowskie może podjąć decyzję o niestosowaniu zasad dotyczących dokumentacji cen transferowych lub zastosowaniu zasad mniej rygorystycznych, niż jest to przewidziane w Kodeksie postępowania w sprawie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej zawartym w owej Rezolucji.

W dokumencie podkreślono, że DCT UE musi być postrzegana w ramach Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych, a znormalizowana i częściowo scentralizowana dokumentacja powinna zostać wdrożona w sposób elastyczny oraz uwzględniający szczególne okoliczności występujące w zainteresowanych przedsiębiorstwach.

Rada w swojej Rezolucji uznaje, że przyjęcie w Unii Europejskiej wspólnego podejścia w zakresie wymogów związanych z dokumentacją jest korzystne zarówno dla podatników, szczególnie w zakresie zmniejszenia kosztów zapewnienia zgodności i narażenia na sankcje odnoszące się do dokumentacji, a także dla administracji podatkowych ze względu na zwiększoną przejrzystość i spójność. Ponadto należy podkreślić, że Kodeks postępowania w sprawie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej stanowi zobowiązanie polityczne i nie wpływa na prawa i obowiązki państw członkowskich, ani na ich odpowiednie kompetencje.

Przyjęty przez Radę Kodeks postępowania w sprawie DCT UE ma na celu zachęcenie przedsiębiorstw wielonarodowych do stosowania podejścia promowanego przez Unię Europejską odnośnie cen transferowych. Dotyczy wdrożenia znormalizowanej oraz częściowo scentralizowanej dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w ramach Unii Europejskiej.

DCT UE ma stanowić podstawowy zestaw informacji służących ocenie cen transferowych grupy w ramach przedsiębiorstwa wielonarodowego, a jej wykorzystanie będzie fakultatywne dla grupy przedsiębiorstw wielonarodowych.

 


[1] Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie z dnia 27.06.2006 r. dotycząca kodeksu postępowania w sprawie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej (DCT UE), 2006/C 176/01).

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991