top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Koncepcja znormalizowanej DCT UE

Wspólne Forum UE ds. cen transferowych uznanało, że istnienie niejednorodnych wymogów dokumentacyjnych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej utrudnia przedsiębiorstwom pochodzącym z różnych państw członkowskich realizację zasad swobodnego przepływu towarów, usług, osób i kapitału oraz jest dla nich niekorzystne z ekonomicznego punktu widzenia. Ograniczenia te szczególnie dotyczą małych i średnich przedsiębiorstw.

Dodatkowym powodem rozpoczęcia przez Wspólne Forum UE ds. Cen Transferowych prac nad koncepcją znormalizowanej DCT UE było przyjęcie założenia, że na rynku wewnętrznym, o cechach charakterystycznych dla rynku krajowego, transakcje pomiędzy przedsiębiorstwami powiązanymi z różnych państw członkowskich nie powinny podlegać mniej korzystnym warunkom, niż te, które mają zastosowanie do takich samych transakcji przeprowadzanych pomiędzy podmiotami powiązanymi z tego samego państwa członkowskiego.

W związku z tym zaakceptowanie przez państwa członkowskie znormalizowanej oraz częściowo scentralizowanej dokumentacji cen transferowych  niezbędnej do określenia czy zgodności ceny transferowych z zasadą pełnej konkurencji mogłoby pomóc przedsiębiorstwom w osiąganiu większych korzyści z rynku wewnętrznego.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991