top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Znormalizowana DCT UE

Znormalizowana dokumentacja cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej (DCT UE)  składać się ma z dwóch głównych części:

Dokumentacja podstawowa powinna zawierać wspólne znormalizowane informacje istotne dla wszystkich członków grupy z siedzibą w UE. Dokumentacja odnosząca się
do określonego kraju powinna zawierać informacje odnoszące się do danego kraju.

Podejście DCT UE oznacza zatem, że wielonarodowa grupa przedsiębiorstw posiada znormalizowany i spójny zestaw dokumentacji – dokumentacja podstawowa uzupełniona przez dokumentację określonego kraju – na poziomie przedsiębiorstwa.

Głównymi cechami DCT UE są:

  • normalizacja wymogów związanych z dokumentacją niezbędną administracji podatkowej jako instrument oceny ryzyka oraz w celu otrzymania wystarczających informacji dla oceny cen transferowych stosowanych w grupie przedsiębiorstw,
  • możliwość centralizacji głównych części dokumentacji („dokumentacja podstawowa”) na poziomie grupy, oraz udostępnienie wszystkim zainteresowanym państwom członkowskim wspólnych znormalizowanych informacji na temat cen transferowych stosowanych przez wszystkie filie wielonarodowego przedsiębiorstwa w UE.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991