top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Dokumentacja odnosząca się do określonego kraju

Dokumentacja ta stanowić ma uzupełnienie dokumentacji podstawowej. Dopiero całość złożona z tych dwóch części stanowi dokumentację podatkową dla danego państwa członkowskiego. Zaznaczyć należy, że w odróżnieniu od dokumentacji podstawowej, sporządza się ją w języku określonym przez zainteresowane państwo członkowskie. Dokumentacja odnosząca się do konkretnego kraju powinna zawierać następujące elementy:

 • szczegółowy opis przedsiębiorstwa i jego strategii, łącznie ze zmianami w strategii przedsiębiorstwa w porównaniu z poprzednim rokiem podatkowym, oraz
 • informacje, tj. opis i wyjaśnienie, dotyczące kontrolowanych transakcji odnoszących się do określonego kraju, łącznie z:
  • przepływami transakcji (aktywa materialne i niematerialne, usługi, elementy       finansowe),
  • przepływami faktur,
  • kwotami przepływów transakcji,
 • analizę porównywalności, tj.:
  • charakterystyka własności i usług,
  • analiza funkcjonalna (wykonywane funkcje, wykorzystywane aktywa, ponoszone ryzyko),
  • warunki umowne,
  • sytuacja gospodarcza, oraz
  • szczegółowe strategie przedsiębiorstwa,
 • wyjaśnienie dotyczące wyboru i stosowania metod odnoszących się do cen transferowych, tj. dlaczego wybrano daną metodę i w jaki sposób była ona stosowana,
 • odpowiednie informacje na temat wewnętrznych i/lub zewnętrznych elementów porównawczych, jeżeli są dostępne, oraz
 • opis wdrożenia i stosowania polityki cen transferowych wewnątrz przedsiębiorstwa w ramach grupy.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991