top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Dokumentacja podstawowa

Dokumentacja podstawowa powinna odzwierciedlać rzeczywistość gospodarczą przedsiębiorstwa i przedstawiać ogólny opis grupy przedsiębiorstw wielonarodowych (PWN) oraz jej systemu cen transferowych.

Dokumentacja podstawowa ma być sporządzona w języku ogólnie rozumianym
w zainteresowanych państwach, a w celu zmniejszenia kosztów i opóźnień spowodowanych tłumaczeniem, administracje podatkowe krajów członkowskich powinny przyjmować, w miarę możliwości, dokumenty przygotowane w języku obcym.

Część podstawowa DCT UE powinna zawierać następujące elementy:

 • ogólny opis przedsiębiorstwa i jego strategii, włącznie ze zmianami w strategii przedsiębiorstwa w porównaniu z poprzednim rokiem podatkowym,
 • ogólny opis struktury organizacyjnej, prawnej i operacyjnej grupy PWN (włącznie ze schematem organizacyjnym, wykazem członków grupy i opisem udziału spółek dominujących w filiach),
 • ogólny wykaz przedsiębiorstw stowarzyszonych uczestniczących w kontrolowanych transakcjach wraz z przedsiębiorstwami z siedzibą w UE,
 • ogólny opis kontrolowanych transakcji, w których uczestniczą przedsiębiorstwa stowarzyszone z siedzibą w UE, tj. ogólny opis:
  • przepływów transakcji (aktywa materialne i niematerialne, usługi, elementy finansowe),
  • przepływów faktur,
  • kwoty przepływów transakcji,
 • ogólny opis wykonywanych funkcji, ponoszonego ryzyka oraz opis zmian dotyczących funkcji i ryzyka w porównaniu z poprzednim rokiem podatkowym,
  np. zmiana statutu samodzielnego dystrybutora na zleceniobiorcę,
 • wskazanie własności aktywów niematerialnych (patenty, znaki handlowe, nazwy marki, know-how itd.) oraz opłat należne lub otrzymane,
 • politykę cen transferowych wewnątrz przedsiębiorstwa stosowana przez grupę PWN lub opis systemu cen transferowych grupy, który wskazuje w jaki sposób ceny transferowe przedsiębiorstwa są zgodne z zasadą ceny rynkowej,
 • wykaz umów o podziale kosztów, uprzednich porozumień cenowych oraz orzeczenia obejmujące aspekty cen transferowych w zakresie, w jakim dotyczą członków grupy z siedzibą w UE, oraz
 • zobowiązanie każdego podatnika krajowego do dostarczenia dodatkowych informacji na żądanie i w odpowiednim terminie zgodnie z przepisami krajowymi.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991