top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Ekonomia i zarządzanie

Nieustanny proces tworzenia się oraz rozwoju krajowych i międzynarodowych grup przedsiębiorstw powiązanych prowadzi do ich współpracy skutkującej zawieraniem przez te podmioty wzajemnych transakcji. W związku z tym można dojść do wniosku,
iż waga i złożoność zagadnienia cen transferowych jest na tyle istotna, że powinna być przedmiotem planowania w przedsiębiorstwie zarówno w wymiarze strategicznym, jak i operacyjnym.

Ustalając system cen transferowych należy wziąć zatem pod uwagę różnorodność i wielokrotnie sprzeczność celów poszczególnych przedsiębiorstw wchodzących w skład całej grupy.

Zakres merytoryczny działu
W niniejszym dziale prezentujemy istotne zagadnienia związane z tematyką cen transferowych opierających się o ekonomię i zarządzanie. Znajdują się tu informacje dotyczące samej istoty i celu cen transferowych, profili funkcjonalnych podmiotów powiązanych oraz istoty i skutków podejmowania decyzji menedżerskich.

Ponadto wskazujemy możliwe narzędzia minimalizujące ryzyka związane z cenami transferowymi, omówiliśmy proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa (jego przebieg
i skutki) oraz opisano ośrodki odpowiedzialności przedsiębiorstwa.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991