top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Strategia penetracji rynku

Strategia penetracji rynku polega na tym, że organizacja stara się sprzedać swoje wysokiej jakości wyroby w stosunkowo niskiej cenie. Motywem takiego postępowania jest chęć szybkiego wejścia na rynek i penetrowania go. Organizacja zmierza przy tym do opanowania możliwie dużej części rynku. Strategię tę stosują organizacje chcące zaistnieć na rynku dzięki oferowaniu jakości wyższej niż konkurenci oraz cen od nich niższych. Sprawi to, że z jednej strony poprawi się postrzeganie marki na rynku i wzrośnie jej prestiż, a z drugiej konkurenci mogą nie wytrzymać silnej presji cenowej i zamknąć swoją produkcję.

Warunkiem wdrożenia tej strategii jest posiadanie znacznych zasobów finansowych przez organizację ją stosującą. Jest to niezbędne, gdyż przedsiębiorstwo musi przetrwać okres, w którym produkt objęty strategią będzie przynosił małe zyski lub nie będzie przynosił ich wcale. Po upływie czasu niezbędnego do wyeliminowania z rynku konkurentów organizacja podnosi ceny swoich produktów. Klienci są już wtedy jednak tak przyzwyczajeni do wyrobów danej organizacji, że łatwo godzą się z podwyżkami i nie zmieniają dostawcy.

Strategia penetracji rynku pozwala także na wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa na dotychczasowym rynku poprzez zintensyfikowanie sprzedaży dotychczasowego produktu. Organizacja w celu penetracji rynku może podejmować także inne działania i są one następujące:

  • prowadzenie elastycznej polityki cenowej,
  • poprawa jakości usług oraz oferowanych produktów,
  • właściwy dobór kanałów dystrybucji,
  • promocja,
  • aktywizacja sprzedaży.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991