top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Strategia zbierania śmietanki

Strategia zbierania śmietanki polega na tym, że poziom cen produktów jest początkowo wysoki, a następnie stopniowo obniżany. W przypadku wprowadzania nowego produktu na rynek zakłada się, że pierwszymi nabywcami nowego dobra będą ludzie o wysokich dochodach, którzy nie przywiązują dużej wagi do poziomu ceny. Ważniejsza jest dla nich sama nowość produktu, którą podkreśla właśnie wyższa cena. Gdy segment nabywców o najwyższych dochodach nasyci się już nowymi produktami, firma zacznie się koncentrować na segmencie konsumentów o niższych dochodach i będzie stopniowo obniżać cenę tak, by została ona zaakceptowana przez nową grupę docelową. Sytuacja ta może się powtarzać. Należy jednak zwrócić uwagę, że późniejsze obniżki nie mogą być zbyt silne. Mogłoby to bowiem grozić stratami wizerunkowymi firmy i jej produktów.

Takie podejście do ceny, tj. ustawienie jej początkowo na (bardzo) wysokim poziomie i późniejsze jej obniżanie pozwala przedsiębiorstwu osiągnąć kilka kluczowych celów:

  • odzyskanie kosztów prac badawczo-rozwojowych na długo przed pojawieniem się produktów konkurencyjnych,
  • rozpoznanie rzeczywistego rynku docelowego, elastyczności cenowej popytu oraz optymalnego poziomu cen nowego produktu,
  • ustalenie wielkości i rodzaju zasobów produkcyjnych oraz dystrybucyjnych wymaganych do pełnego wejścia na rynek.

Atutem strategii zbierania śmietanki jest fakt, że o wiele łatwiej jest obniżać ceny niż je podnosić, ponieważ takie postępowanie nie spotyka się z oporem rynkowym. Dodatkowo przedsiębiorstwo może szybko obniżyć cenę w momencie, gdy pojawi się zagrożenie ze strony produktów konkurencyjnych. Strategia ta sprawdza się również przy wprowadzaniu na rynek produktów dobrze wypromowanych i oczekiwanych przez konsumentów, gdyż nabywcy w takiej sytuacji są wrażliwsi na prestiż niż na cenę.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991