Dokumentacja podatkowa jest formalno-prawnym wymogiem nałożonym przepisami podatkowymi i obejmuje przygotowanie dokumentu, w którym transakcja lub suma transakcji podlegająca obowiązkowi dokumentacyjnemu powinna zostać opisana w oparciu o zakres informacji szczegółowo określony przepisami prawa.