top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Nowoczesne rachunki kosztów

Rozwój metod zarządzania i rosnące zapotrzebowanie na coraz bardziej szczegółowe informacje zarządcze sprawił, że w kilku ostatnich dekadach XX w. opracowano wiele nowych koncepcji rachunków kosztów. Generują one informacje o kosztach w pożądanych przekrojach informacyjnych. Rachunki kosztów definiowane są przy tym jako proces identyfikowania, gromadzenia, przetwarzania, prezentowania oraz interpretowania informacji o kosztach. Implementacja nowoczesnych rachunków kosztów w przedsiębiorstwie jest więc bardzo ważna dla osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji, gdyż zapewniają zaspokojenie ich zapotrzebowania na aktualne informacje. Ponadto dodatkową zaletą rachunków kosztów jest fakt, że dostarczają swoim użytkownikom dokładnie taki zakres szczegółowych informacji, jaki został przez nich zdefiniowany.

Rachunki kosztów zapewniają osobom z nich korzystającym dane i informacje umożliwiające:

  • poznanie przyczyn powstawania kosztów w przedsiębiorstwie,
  • właściwy pomiar rentowności produktów i rentowności klientów,
  • sprawne zarządzanie potencjałem przedsiębiorstwa oraz jego optymalizacje,
  • planowanie i kontrolę kosztów.

Osoby zajmujące się w przedsiębiorstwach zagadnieniem cen transferowych zgłaszają szczególne potrzeby informacyjne, które mogą być  łatwo zaspokojone właśnie dzięki rachunkom kosztów. System rachunkowości zarządczej (w tym również używane w przedsiębiorstwie rachunki kosztów) ma duży wpływ na stosowane ceny transferowe, ponieważ osoby je ustalające bazują na wynikach różnorakich analiz i raportów generowanych przez te systemy i często to na ich podstawie podejmują decyzje cenowe.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991