NrPozycjaOdniesienie do stosowanych przepisów
cytowanie treści i przepisów – zawsze jeśli możliwe
1Odniesienie do zasady ceny rynkowejRozdział 835C Ustawy o konsolidacji podatków z 1997 roku (dodatkowo rozdział 42 Ustawy o finansach z 2010 roku). Ustawa o konsolidacji podatków z 1997 roku (oraz ustawy podatkowe zmieniające tę Ustawę) jest dostępna w irlandzkim elektronicznym zbiorze ustaw („The Irish Statute Book” http://www.irishstatutebook.ie/home.html).
2Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowychRozdział 835D Ustawy o konsolidacji podatków z 1997 roku (dodatkowo rozdział 42 Ustawy o finansach z 2010 roku).
3Definicja jednostek powiązanychRozdział 835B  Ustawy o konsolidacji podatków z 1997 roku (dodatkowo rozdział 42 Ustawy o finansach z 2010 roku).
4Metody ustalania cen transferowychRozdział 835D Ustawy o konsolidacji podatków z 1997 roku (dodatkowo rozdział 42 Ustawy o finansach z 2010 roku).
5Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowychRozdział 835F Ustawy o konsolidacji podatków z 1997 roku (dodatkowo rozdział 42 Ustawy o finansach z 2010 roku). Informacje znajdują się także w „Revenue e-brief” nr 41/10.
6Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowychBrak.
7Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzednich
porozu­mień cenowych)
Brak.
8Linki do odpowiednich stron rządowychThe Office of the Revenue Commissioners
9Inne istotne informacjeWładze właściwe dla zagadnienia uprzednich porozumień cenowych: Director, International Tax Branch, Corporate Business and International Division, Office of the Revenue Commissioners, Stamping Building, Dublin Castle, Dublin 2, Ireland. Tel: + 353 1 674 8020 lub 674 8639 Fax: + 353 1 679 3314

Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie: następującego materiału; stan na wrzesień 2012 roku; tłumaczenie własne Anna Jarecka.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *