Ceny sprzedawanych przez przedsiębiorstwo towarów i usług mają duże znaczenie dla administracji podatkowych ze względu na to, że w istotny sposób wpływają one na wielkość dochodów podlegających opodatkowaniu. W sytuacji gdy strony transakcji działają na wolnym rynku to ceny kształtowane są przez podaż i popyt na oferowane dobro. Natomiast sytuacja ulega zmianie jeśli transakcja zawierana jest pomiędzy podmiotami powiązanymi. Wówczas kształtowanie ceny danego dobra bądź usługi może odbywać się na zasadach nierynkowych, czyli określona cena może odbiegać od tej, którą ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niepowiązane.

Szczegółowy opis istoty cen transferowych z punktu widzenia podatków znajduje się w naszym najnowszym artykule: „Istota cen transferowych w sensie podatkowym” zamieszczonym w dziale Nasze publikacje.

Zapraszamy do lektury!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *