NrPozycjaOdniesienie do stosowanych przepisów
cytowanie treści i przepisów – zawsze jeśli możliwe
1Odniesienie do zasady ceny rynkowejOdniesienie do zasady ceny rynkowej znajduje się w rozdziale 85A (a) Ordynacji o podatku dochodowym.
2Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowychOdniesienie do Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych znajduje się w Rozporządzeniu o podatku dochodowym (Determinanty warunków rynkowych), art. 6.
3Definicja jednostek powiązanychDefinicja jednostek powiązanych ujęta została w rozdziale 85A (b) Ordynacji o podatku dochodowym.
4Metody ustalania cen transferowychMetody ustalania cen transferu znajdują się w Rozporządzeniu o podatku dochodowym (Determinanty warunków rynkowych), art. 2(a).
5Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowychWymagania odnośnie dokumentacji cen transferowych opisane są w Rozporządzeniu o podatku dochodowym (Determinanty warunków rynkowych), art. 5.
6Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowychNie istnieją szczególne procedury prowadzenia kontroli w zakresie cen transferowych ani szczególne kary, które mogą być nałożone na podatnika w tym zakresie.
7Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzednich porozu­mień cenowych)Rozdział 85A (d) Ordynacji o podatku dochodowym. Nie istnieją szczególne przepisy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
8Linki do odpowiednich stron rządowychhttp://147.237.72.111/customs/eng/mainpage.htm http://ozar.mof.gov.il/mainpage_eng.asp
9Inne istotne informacjeOkólnik 3/2008

Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

 Opracowano na podstawie następującego materiału; stan na październik 2009 roku, tłumaczenie własne Anna Jarecka.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *