Podmioty są powiązane jeśli występują pomiędzy nimi bezpośrednie lub pośrednie powiązania kapitałowe (>5% udziału
w kapitale innego podmiotu) lub personalne (wynikające ze stosunku pracy lub stosunków rodzinnych). Szczegółowy opis powiązań znajduje się tutaj >>

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *