W czerwcu bieżącego roku Komisja Europejska rozpoczęła trzy postępowania badające prawidłowość decyzji w sprawie podatków dochodowych płaconych w Irlandii, Holandii i Luxemburgu przez międzynarodowe korporacje. Jest to reakcja Unii Europejskiej na pojawiające się doniesienia o znacznym niedoszacowaniu podatków płaconych w Europie przez firmy takie jak Apple, Starbucks czy Fiat.

Komisarz UE ds. konkurencji, Joaquin Almunia oświadczył, że: „W kontekście oszczędnych budżetów publicznych, szczególnie ważne jest, by wielkie międzynarodowe przedsiębiorstwa miały swój uczciwy udział we wpływach z tytułu podatków. Zgodnie z unijnymi zasadami pomocy publicznej, władze krajowe nie mogą używać środków pozwalających niektórym przedsiębiorstwom płacić niższe podatki, niż powinny przy stosowaniu zasad podatkowych w niedyskryminacyjny i równy sposób”.

Komisja Europejska przeprowadzi trzy odrębne postępowania dotyczące decyzji podatkowych potwierdzających porozumienia w sprawie cen transferowych zawartych pomiędzy:

  • Irlandią a Apple Sales International i Apple Operations Europe,
  • Królestwem Niderlandów a Starbucks Manufacturing EMEA BV, oraz
  • Wielkim Księstwem Luksemburga a Fiat Finance and Trade.

Wstępne ustalenia pozwalają stwierdzić, że podatki płacone przez Apple w Irlandii są dużo niższe niż obowiązująca w tym kraju stawka podatku dochodowego wynosząca 12,5%. Zeszłoroczne dochodzenie prowadzone przez senacką komisję w USA ustaliło, że rzeczywista stopa podatku płacona przez Apple dzięki indywidualnym ustaleniom z rządem Irlandii wynosi 2% lub nawet mniej. Natomiast przedstawiciele firmy Starbucks podczas dochodzenia prowadzonego przez parlament Wielkiej Brytanii w 2012 roku zeznali, że porozumienie koncernu z Holandią pozwoliło mu cieszyć się bardzo niską stawką podatkową.

Komisja Europejska zbada także porozumienie w sprawie cen transferowych stosowane przez Luksemburg w stosunku do przedsiębiorstwa Fiat. Państwo to w przeciwieństwie do Irlandii i Holandii przekazało Komisji Europejskiej jedynie lakoniczne informacje nie zawierające żądanych danych. Komisja Europejska wystosowała w związku z tym wezwanie do usunięcia naruszenia prawa przez Wielkie Księstwo Luksemburga (IP/14/309).

Algirdas Šemeta, Komisarz ds. podatków i unii celnej, audytu i zwalczania nadużyć finansowych na konferencji prasowej w związku z rozpoczętymi dochodzeniami powiedział: „Uczciwa konkurencja podatkowa jest kluczowa dla integracji gospodarek w ramach wspólnego rynku, stabilności finansów państw członkowskich oraz równych szans dla biznesu. Europejski model socjalny i ekonomiczny zależy od niej, dlatego trzeba zrobić wszystko co można, by ją bronić”.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *