W dniach 26-28 marca 2014 roku w Paryżu odbyło się 3. doroczne spotkanie Światowego Forum Cen Transferowych. Brało w nim udział ponad 330 przedstawicieli ze 110 krajów oraz organizacji międzynarodowych. Głównym tematem spotkania było omówienie możliwych rozwiązań problemów związanych z erozją podstawy opodatkowania i przesuwaniem zysków. Zagadnienie to zostało szczegółowo przedstawione w wydanym w 2013 roku przez OECD dokumencie „Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting”.

W przemówieniu otwierającym konferencję, Dyrektor Centrum OECD ds. Polityki Podatkowej i Administracji, Pascal Saint-Amans powiedział: „Globalne standardy są potrzebne, zarówno by przyciągać inwestycje, jak i by móc opodatkować ich owoce”. Wskazywał również potrzebę skoordynowania międzynarodowych działań w zakresie cen transferowych.

Ostatniego dnia konferencji odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej OECD w sprawie podatków i rozwoju. Tego dnia do urzędników dołączyli przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych. Wspólnie omawiali wyzwania stojące przed krajami rozwijającymi się w zakresie powstrzymania erozji podstawy opodatkowania w poszczególnych krajach oraz przesuwania zysków do jurysdykcji podatkowych o niższych stopach opodatkowania.

Dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia Administracji Podatkowej wspólnoty Narodów (CATA) Duncan Onduru w mowie inauguracyjnej na posiedzeniu Grupy Roboczej OECD, wskazywał, że wyzwania związane z cenami transferowymi stojące przez poszczególnymi krajami mogą się różnić w zależności od ich poziomu rozwoju. Podkreślił też znaczenie wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy uczestnikami konferencji.

Sprawozdanie zawierające podsumowanie i przegląd treści dyskusji zostaną wkrótce wydane przez OECD.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *