Władze skarbowe mają prawo weryfikować rynkowość cen ustalanych w transakcjach między podmiotami powiązanymi. Przebieg badania cen transferowych przez organy skarbowe określony jest w prawie podatkowym. Sama procedura badania ma sformalizowaną formę i odbywa się w odpowiednich etapach. Warto zatem, aby podatnicy przeprowadzający transakcje z podmiotami powiązanymi byli świadomi zasad i reguł, którym podlegają. Jest to szczególnie ważne w sytuacji ewentualnej kontroli cen transferowych. 

Procedura administracyjno-sądowa dotycząca cen transferowych obejmuje następujące etapy:

  • czynności sprawdzające 
  • kontrola podatkowa 
  • postępowanie podatkowe w I instancji 
  • postępowanie podatkowe w II instancji 
  • postępowanie sądowe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym 
  • postępowanie sądowe przed Naczelnym Sądem Administracyjnym