top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Ceny i porozumienia transferowe w praktyce. Wybrane zagadnienia prawnopodatkowe

 • Autorzy:
 • Wydawnictwo:
  Unimex Oficyna Wydawnicza
 • Rok wydania:
  2012
 • Nr ISBN:
  978-83-61792-95-6
 • Liczba stron:
  700
 • Dostępność:
  Książka dostępna w księgarniach

Charakterystyka

 • Użyteczność

  Kadra managerska
 • Księgowi oraz pracownicy administracji podatkowej
 • Studenci, nauczyciele, trenerzy oraz naukowcy
 • Aktualność stanu prawnego

 • Kategoria

  Podatki
 • Rachunkowość
 • Ekonomia

Zawartość

Niniejsza książka wskazuje na wiele sposobów rozwiązywania problemów jakie mogą pojawić się w przypadku stosowania cen transferowych przez przedsiębiorstwa ze sobą powiązane. Stanowi swoisty „przewodnik” po meandrach skomplikowanych i trudnych przepisów prawa podatkowego.

Ponadto w publikacji znajdują się informacje w zakresie:

 • ewolucji rozwiązań legislacyjnych,
 • ratio legis przepisów o powiązaniach osobowych i kapitałowych,
 • prawnego charakteru przepisów regulujących powiązania osobowe i kapitałowe,
 • „ciężaru dowodu” w postępowaniu podatkowym w sprawach powiązań,
 • przesłanek stosowania art. 11 udpop, art. 25 updof oraz art. 32 uVAT,
 • metod szacowania podstaw opodatkowania,
 • charakteru decyzji wydawanych w trybie art. 11 updop, art. 25 udpof oraz art. 32 uVAT,
 • porozumień w sprawie ustalania cen transakcyjnych,
 • obowiązków ewidencyjnych,
 • powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do kwestii odpowiedzialności karnej skarbowej,
 • przeglądu orzecznictwa sądowego i interpretacji podatkowych.

Ostatni rozdział stanowi zbiór przepisów, które związane są z tematyką cen transferowych. Publikacja dedykowana jest szczególnie przedsiębiorcom, pracownikom organów podatkowych oraz sędziom.

Nasza opinia

Prezentowana publikacja wskazuje na szereg sposobów rozwiązania problemów natury podatkowej związanych z tematyką cen transferowych. Stanowi ona cenne źródło informacji zarówno dla przedsiębiorców, jaki i organów podatkowych. Ponadto zawiera wiele refleksji i praktyk autorów w zakresie sposobu pojmowania regulacji ustaw podatkowych tyczących się powiązań osobowych i kapitałowych. Zaprezentowane przez autorów przykłady orzecznictwa oraz interpretacji pozwalają czytelnikowi na poznanie tematyki nie tylko teoretycznie, ale również w praktyce. Dzięki przytoczonym interpretacjom i wyrokom czytelnik ma pogląd na to jak niektóre kwestie są rozstrzygane przez organy, co daje mu możliwość przyjęcia stanowiska w danej kwestii zgodne z linią orzeczniczą. Istnieje wówczas mniejsze prawdopodobieństwo zakwestionowania jego toku postępowania w danym przypadku.

Na uwagę zasługuje fakt, że zebranie w jednym miejscu aktualnie obowiązujących przepisów zdecydowanie ułatwia czytelnikowi poruszanie się w tej tematyce, gdyż nie musi on poświęcać dodatkowego czasu na wyszukanie właściwych regulacji w osobnych publikacjach. Książka napisana jest w przystępny i ciekawy sposób co sprawia, że jest ona atrakcyjną lekturą nie tylko pod względem zawartych w niej treści, ale również ze względu na walory językowe.

Rekomendacja
Pokaż wszystkie książki

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991