top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Ceny transferowe. Narzędzie optymalizacji podatkowej grupy kapitałowej

 • Autorzy:
 • Wydawnictwo:
  Placet
 • Rok wydania:
  2009
 • Nr ISBN:
  978-83-7488-142-5
 • Liczba stron:
  205
 • Dostępność:
  Książka dostępna w księgarniach

Charakterystyka

 • Użyteczność

  Kadra managerska
 • Księgowi oraz pracownicy administracji podatkowej
 • Studenci, nauczyciele, trenerzy oraz naukowcy
 • Aktualność stanu prawnego

 • Kategoria

  Podatki
 • Rachunkowość
 • Ekonomia

Zawartość

Niniejsza publikacja dostarcza niezbędnych informacji w zakresie:

 • charakterystyki podmiotów powiązanych,
 • sprawozdawczości finansowej grupy kapitałowej,
 • transakcji zawieranych przez podmioty powiązane, w tym sposobów przygotowywania dokumentacji podatkowej cen transferowych,
 • polityki cen transferowych,
 • unikania podwójnego opodatkowania,
 • różnic kursowych w obrocie międzynarodowym,
 • oszustw finansowych w transakcjach powiązanych,
 • karnoprawnej doniosłości dokonywania transakcji powiązanych.

Założeniem opracowania jest kompleksowa analiza problematyki cen transferowych w transakcjach realizowanych w ramach grupy kapitałowej oraz omówienie najnowszych trendów w tej dziedzinie.

Zamieszczone tezy wyrażono z uwzględnieniem krajowych,  jak i wspólnotowych regulacji prawnych, głoszonych poglądów, doktryn, interpretacji skarbowych oraz wykładni i orzecznictwa sądów administracyjnych.

Książka zawiera ponadto szeroki wachlarz narzędzi i sposobów rozwiązywania sporów na płaszczyźnie zarządzania cenami transferowymi. Dedykowana jest przedsiębiorcom, członkom zarządu, dyrektorom finansowym, a także politykom.

Nasza opinia

Publikacja stanowi atrakcyjną lekturę zarówno dla osób zawodowo zajmujących się tematyką cen transferowych, jak i dla osób niezwiązanych z nią na co dzień.

Praktyczne aspekty pozwalają czytelnikowi na zdobycie kompleksowych informacji związanych z transakcjami zawieranymi pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz ze skutkami prawnymi przeprowadzania takich transakcji.

Na uwagę zasługuje fakt, że w niniejszym opracowaniu poruszane są tematy, które rzadko pojawiają się w innych publikacjach dotyczących danej tematyki. Autor m.in. prezentuje informacje w zakresie różnić kursowych w obrocie międzynarodowym, oszustw finansowym w transakcjach powiązanych, niebezpieczeństw prawnych w zakresie dokonywania transakcji z podmiotami powiązanymi oraz sprawozdawczości finansowej grupy kapitałowej.

Rekomendacja
Pokaż wszystkie książki

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991