top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Ceny transferowe. Teoria i praktyka

 • Autorzy:
 • Wydawnictwo:
  PWN
 • Rok wydania:
  2001
 • Nr ISBN:
  83-01-13516-6
 • Liczba stron:
  216
 • Dostępność:
  Nakład wyczerpany, można zakupić książki używane

Charakterystyka

 • Użyteczność

  Kadra managerska
 • Księgowi oraz pracownicy administracji podatkowej
 • Studenci, nauczyciele, trenerzy oraz naukowcy
 • Aktualność stanu prawnego

 • Kategoria

  Podatki
 • Rachunkowość
 • Ekonomia

Zawartość

Niniejsza publikacja koncentruje się na zagadnieniach dotyczących powiązania cen transferowych z rachunkowością, finansami i podatkami, czyli na problemach podstawowych.

W książce autor porusza następujące tematy:

 • ośrodki odpowiedzialności w przedsiębiorstwie,
 • modele rachunku kosztów,
 • mierniki oceny efektywności działania,
 • metody ustalania cen,
 • charakterystyka i typologia cen transferowych,
 • ceny transferowe na poziomie ceny rynkowej,
 • cena transferowa według formuły podział marży brutto,
 • cena transferowa według formuły koszt plus narzut marży,
 • ceny transferowe umowne i podwójne,
 • cena transferowa według formuły koszt plus utracone korzyści,
 • cena transferowa według formuły koszty krańcowe,
 • ceny transferowe dla centrum kosztów,
 • generalna reguła kształtowania ceny transferowej,
 • organizacja i pomiar efektywności działania w przedsiębiorstwach wielonarodowych,
 • ceny transferowe w przedsiębiorstwach wielonarodowych,
 • kształtowanie cen transferowych w przedsiębiorstwach wielonarodowych w warunkach inflacji,
 • kształtowanie cen transferowych w przedsiębiorstwach wielonarodowych w zależności od poziomu kursu walut,
 • praktyka światowa w zakresie polityki cen transferowych,
 • praktyka polska w zakresie polityki cen transferowych.

Ostatni rozdział zatytułowany „Ceny transferowe w podmiotach powiązanych – punkt widzenia Urzędu Skarbowego” w pierwszej części prezentuje przepisy odnoszące się do podmiotów powiązanych, następnie porusza kwestie związane z metodami ustalania cen z punktu widzenia administracji podatkowej oraz wskazuje na warunki porównywalności transakcji.   

Nasza opinia

Prezentowana publikacja jest pozycją, w której  autor umiejętnie połączył aspekty teoretyczne z elementami praktycznymi. Książkę spośród innych wyróżnia treść oraz sposób jej prezentacji. Obejmuje zagadnienia z dziedziny podatków, finansów i rachunkowości, nieporuszone dotąd w żadnej innej publikacji w tak obszerny i precyzyjny sposób. Wykresy, diagramy oraz tabele dotyczące danego tematu wzbogacone przykładami ilustrującymi kolejno omawiane zagadnienia, pomagają z łatwością przyswoić nowe treści, a także uporządkować i dokładnie utrwalić zdobytą wiedzę. Ponadto autor umiejętnie przedstawił metody kształtowania cen transferowych w różnych przypadkach, zależących głównie od charakteru centrów odpowiedzialności, stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych oraz stopnia doskonałości rynku.

Dzięki tej książce czytelnik uzyskuje szeroki zakres wiedzy zarówno z punktu widzenia ogólnej problematyki związanej z cenami transferowymi, jak i szczegółowej, odnoszącej się do specyfiki poszczególnych obszarów działalności podmiotów powiązanych. Przejrzystość publikacji oraz dobór tematów sprawiają, że jest odpowiednią lekturą dla kadry managerskiej, doradców podatkowych, księgowych czy też trenerów i naukowców.

Rekomendacja
Pokaż wszystkie książki

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991