top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Dokumentacja podatkowa cen transferowych

Charakterystyka

 • Użyteczność

  Kadra managerska
 • Księgowi oraz pracownicy administracji podatkowej
 • Studenci, nauczyciele, trenerzy oraz naukowcy
 • Aktualność stanu prawnego

 • Kategoria

  Podatki
 • Rachunkowość
 • Ekonomia

Zawartość

Niniejsza publikacja dostarcza niezbędnych informacji na temat sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, wskazując jednocześnie na możliwości ograniczenia ryzyka w zakresie cen transferowych.

W książce autorzy poruszają następujące kwestie:

 • korekty dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • obowiązek dokumentacyjny – progi transakcyjne, zawartość oraz zarządzanie dokumentacją,
 • sankcje za niedopełnienie obowiązku dokumentacyjnego,
 • analiza porównawcza, bazy danych i źródła informacji.

Ponadto publikacja zawiera liczne przykłady dokumentacji podatkowych dotyczących różnego rodzaju transakcji:

 • w zakresie obrotu towarowego (pełny producent, producent kontraktowy, dystrybutor ponoszący pełne lub ograniczone ryzyko handlowe),
 • w zakresie obrotu wartościami niematerialnymi i prawnymi (sprzedaż dóbr niematerialnych, udzielenie licencji, franchising),
 • w zakresie transakcji usługowych (np. usługi doradcze, reklamowe, budowlane, transportowe, finansowe, najem lub dzierżawa).

Przykładom dokumentacji podatkowych towarzyszą komentarze dotyczące specyfiki dokumentowania poszczególnych transakcji. W książce omówiono ponadto zagadnienia związane z zasadami stosowania metod szacunku przy określaniu wartości rynkowej w procesach restrukturyzacyjnych, w szczególności z przenoszeniem funkcji gospodarczych za granicę. Zwrócono także uwagę na wybrane aspekty związane z postępowaniem podatkowym i kontrolnym w zakresie cen transferowych oraz kwestie dotyczące instrumentów ograniczających ryzyko podatkowe.

Książka polecana praktykom zatrudnionym w przedsiębiorstwach wszystkich branż dokonujących transakcji z krajowymi lub zagranicznymi przedsiębiorstwami powiązanymi, w szczególności dyrektorom finansowym, księgowym, kontrolerom,
a także doradcom podatkowym, radcom prawnym i biegłym rewidentom.

Nasza opinia

Niniejsza publikacja jest pozycją, w której  autorzy umiejętnie połączyli aspekty teoretyczne z elementami praktycznymi. Książkę spośród innych publikacji wyróżnia zaprezentowanie kompleksowych informacji na temat sporządzania dokumentacji podatkowej wraz z konkretnymi jej przykładami. Dzięki takiemu zabiegowi czytelnik uzyskuje szeroki zakres wiedzy zarówno z punktu widzenia ogólnej problematyki związanej z cenami transferowymi, jak i szczegółowej, odnoszącej się do specyfiki poszczególnych obszarów działalności podmiotów powiązanych.

Rekomendacja
Pokaż wszystkie książki

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991