top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Vademecum podatnika. Ceny transferowe, opodatkowanie transakcji między podmiotami powiązanymi

Charakterystyka

 • Użyteczność

  Kadra managerska
 • Księgowi oraz pracownicy administracji podatkowej
 • Studenci, nauczyciele, trenerzy oraz naukowcy
 • Aktualność stanu prawnego

 • Kategoria

  Podatki
 • Rachunkowość
 • Ekonomia

Zawartość

Niniejsza publikacja przedstawia problematykę przerzucania dochodów pomiędzy przedsiębiorstwami należącymi do wielonarodowych organizacji gospodarczych oraz prezentuje metody eliminowania wielokrotnego opodatkowania. W książce autorzy poruszają następujące zagadnienia:

 • pojęcie ceny transferowej i zastosowanie zasady ceny rynkowej,
 • związki gospodarcze i ich konsekwencje podatkowe,
 • opodatkowanie przedsiębiorstw w świetle regulacji dotyczących unikania podwójnego opodatkowania,
 • transakcyjne metody szacowania cen oraz metody zysku transakcyjnego,
 • zasady ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług ,
 • korekty zobowiązań podatkowych,
 • dokumentacja dla potrzeb kontroli cen transferowych,
 • źródła informacji dla potrzeb badania cen transferowych.

Zgodnie ze swoim tytułem książka może stanowić vademecum, tj. zbiór podstawowych informacji zarówno dla osób, które chcą dopiero poznać zagadnienie cen transferowych, jak i tych stykających się z tą problematyką w swojej pracy zawodowej lub naukowej.

Nasza opinia

Książka została wydana w 2000 roku, lecz pomimo upływu czasu zachowała swoje walory i wciąż stanowi cenne źródło informacji. Poruszane w książce tematy nieco różnią się od tych, które można znaleźć w nowszych publikacjach – autorzy w swojej pracy często powołują się na zapisy Modelowej Konwencji w sprawie podatku od majątku i dochodu OECD oraz dość szczegółowo opisują problem podwójnego opodatkowania w kontekście opodatkowania przedsiębiorstw powiązanych. Innym tematem stosunkowo rzadko spotykanym w literaturze przedmiotu są korekty zobowiązań podatkowych. Warto podkreślić, że autorzy książki w sposób bardzo przejrzysty opisują obowiązek sporządzania dokumentacji na potrzeby cen transferowych oraz tłumaczą cel jej prowadzenia. W ciekawy i jasny sposób przedstawiają także kryteria porównywalności oraz czynniki różnicujące transakcję. Pomimo wielu zalet książki, nie można jednak zapominać, że została ona napisana ponad dekadę temu i w związku z tym przepisy prawa, na które powołują się autorzy oraz przedstawione w jej końcowej części orzecznictwo są już w większości nieaktualne.

Rekomendacja
Pokaż wszystkie książki

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991