top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych

 • Autorzy:
 • Wydawnictwo:
  Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
 • Rok wydania:
  2012
 • Nr ISBN:
  978-83-264-3879-0
 • Liczba stron:
  367
 • Dostępność:
  Książka dostępna w księgarniach

Charakterystyka

 • Użyteczność

  Kadra managerska
 • Księgowi oraz pracownicy administracji podatkowej
 • Studenci, nauczyciele, trenerzy oraz naukowcy
 • Aktualność stanu prawnego

 • Kategoria

  Podatki
 • Rachunkowość
 • Ekonomia

Zawartość

Publikacja jest jedyną w Polsce edycją Wytycznych w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych, wydaną na podstawie licencji udzielonej przez OECD.

W poszczególnych rozdziałach niniejszej książki autor omawia następujące zagadnienia:

 • zasadę pełnej konkurencji,
 • metody wyceny transferu,
 • analizę porównywalności,
 • administracyjne metody unikania i rozwiązywania sporów dotyczących wyceny transferu,
 • dokumentację,
 • zasady szczególne stosowane w zakresie dóbr niematerialnych,
 • zasady szczególne stosowane do usług świadczonych wewnątrz grupy przedsiębiorstw,
 • porozumienia o repartycji kosztów,
 • restrukturyzację działalności gospodarczej przedsiębiorstw a ceny transferowe.

Ponadto ostatnią część wytycznych stanowią aneksy zawierające praktyczne przykłady omawiające:

 • wrażliwość wskaźników zysków brutto i netto,
 • stosowanie metody podziału zysków rentowych,
 • różne wymiary zysków przy stosowaniu metody wyceny zysku transakcyjnego,
 • korekty kapitału obrotowego,
 • wytyczne w sprawie zawierania uprzednich porozumień cenowych w ramach procedury polubownej,
 • wskazania dotyczące dóbr niematerialnych, których oszacowanie jest wysoce niepewne.

Publikacja przeznaczona jest dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie i rozliczanie podatków w przedsiębiorstwach oraz dla sędziów sądów administracyjnych, pracowników organów podatkowych i doradców podatkowych.

Nasza opinia

Prezentowana publikacja stanowi tłumaczenie na język polski Wytycznych OECD zatytułowanych: „OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010”. Dlatego też stanowi cenne źródło informacji w zakresie Wytycznych OECD dla osób, które nie władają biegle językiem angielskim.

Niemniej jednak należy wskazać, iż w książce poruszane jest szerokie spektrum zagadnień związanych z tematyką cen transferowych, które nie są oparte o przepisy prawa podatkowego obowiązujące w danym kraju, należącym do OECD. Są one jedynie wskazówkami dla administracji podatkowych i podatników w zakresie cen transferowych. Ponadto poziom ogólności publikacji jest tak znaczący, że czytelnik może niewłaściwie odebrać prezentowane treści, zwłaszcza gdy stopień skomplikowania danego zagadnienia jest bardzo duży.

Niniejsze Wytyczne mogą być pomocne zarówno dla podatników, jak i administracji podatkowych w sytuacji, gdy stoją one w obliczu problemu, który nie został uregulowany odpowiednimi przepisami danego kraju.

Warto zauważyć, że właściwie wszystkie państwa członkowskie OECD, jak również wiele innych państw w swoich regulacjach odwołuje się do Wytycznych, dlatego ich choćby pobieżna znajomość jest niezbędna dla osób profesjonalnie zajmujących się zagadnieniem cen transferowych.

Rekomendacja
Pokaż wszystkie książki

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991