NrPozycjaOdniesienie do stosowanych przepisów
cytowanie treści i przepisów – zawsze jeśli możliwe
1Odniesienie do zasady ceny rynkowejZasada ceny rynkowej została wyrażona w rozdziale II art. 164 § 3 Prawa podatkowego (zmodyfikowane przepisy z 4 grudnia 1967 roku dotyczące opodatkowania dochodu).  Art. 164 § 3:  Dochód do opodatkowania składa się z ukrytej dystrybucji zysków. Ukryta dystrybucja zysków zachodzi w szczególności w sytuacji, gdy akcjonariusz, udziałowiec lub zainteresowany podmiot otrzymuje w sposób pośredni lub bezpośredni od przedsiębiorstwa lub stowarzyszenia korzyści, których normalnie by nie otrzymał nie będąc udziałowcem, akcjonariuszem lub zainteresowanym podmiotem.
2Odniesienia do Wytycznych OECD dotyczących cen transferowychNarodowe regulacje nie zawierają odniesienia do Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych. Wszystkie traktaty o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisywane przez Luksemburg zawierają przepisy nawiązujące do przepisów art. 9 Modelowej Konwencji Podatkowej OECD.
3Definicja jednostek powiązanychPrzepisy krajowe nie podają definicji podmiotów powiązanych. Jednakże, zgodnie z art. 164 § 3 wystarczające (dla zaistnienia powiązań) jest wykazanie przez administrację podatkową faktu, że udziałowiec, akcjonariusz lub podmiot zainteresowany otrzymał korzyści od przedsiębiorstwa jedynie ze względu na swoje znaczenie jako udziałowca, akcjonariusza lub zainteresowanego podmiotu w sposób pośredni lub bezpośredni.
4Metody ustalania cen transferowychNarodowe regulacje nie zalecają żadnych szczególnych metod ustalania cen transferowych.
5Wymagania odnośnie dokumentacji cen transferowychDokumentacja cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej (DCT UE). Brak wymogów krajowych, poza obowiązkiem dokumentacyjnym nałożonym przez Prawo rachunkowe  i Prawo handlowe.
6Szczególne procedury kontroli (audytu) cen transferowych lub szczególne kary w zakresie stosowania cen transferowychBrak szczególnych procedur audytu cen transferowych oraz szczególnych sankcji w zakresie cen transferowych.
7Istotne przepisy w zakresie umów dotyczą­cych ustalania cen transfero­wych (uprzednich
porozu­mień cenowych)
Art. 25 odpowiednich traktatów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz Konwencja Arbitrażowa UE. Rozporządzenie L.I.R. 164/2 datowane na 28 stycznia 2010. Dostępne na stronie: Administration des contributions directes du Grand-Duché de Luxembourg Tłumaczenie rozporządzenia L.I.R. n° 164/2, znajduje się w załączniku 1 zobacz >>
8Linki do odpowiednich stron rządowychAdministracja podatkowa Administration des contributions directes du Grand-Duché de Luxembourg
9Inne istotne informacjeBrak.

Legenda:

1. Przepisy prawa krajowego odnoszące się do zasady ceny rynkowej.
2. Odniesienia do  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations w prawie krajowym.
3. Prawodawstwo lub przepisy krajowe zawierające definicję podmiotów lub przedsiębiorstw powiązanych.
4. Odpowiednie przepisy prawne lub regulacje zawierające wytyczne dotyczące metod ustalania cen transferowych, w tym kolejność ich stosowania, jeśli taka występuje.
5. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, odnoszące się do wymogów w zakresie dokumentowania cen transferowych.
6. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, dotyczące szczególnych procedur kontroli cen transferowych lub szczególnych kar w zakresie ich stosowania.
7. Przepisy krajowe, jeśli takowe istnieją, w zakresie uprzednich porozumień cenowych.
8. Adresy stron internetowych właściwych organów odpowiedzialnych za politykę cen transferowych i jej prowadzenie oraz za umowy dotyczące uprzednich porozumień cenowych.
9. Inne istotne informacje, na przykład dane pochodzące z przeglądów merytorycznych lub przepisy dotyczące cen transferowych będące aktualnie w przygotowaniu.

Opracowano na podstawie następującego materiału; stan na październik 2012 roku, tłumaczenie własne Anna Jarecka.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *