Pomimo wskazania przez ustawodawcę w przepisach podatkowych metod ustalania ceny transakcyjnej, polscy podatnicy nie są zobowiązani do korzystania z nich przy określaniu ceny przedmiotu transakcji, z wyłączeniem porozumień w sprawie ustalania cen transakcyjnych.

W niektórych sytuacjach zastosowanie metod ustawowych jest niemożliwe, np. ze względu na brak dostępu do porównywalnych danych lub przez wysoki stopień skomplikowania transakcji. Podatnik może wówczas skorzystać z jednej z licznych metod szacowania ceny transakcyjnej, które są szeroko opisywane w literaturze dotyczącej ekonomii i zarządzania. Metody niepodatkowe mogą opierać się na różnych czynnikach – począwszy od kosztów, poprzez założone przez kierownictwo poziomy narzutu zysku, aż po zdolności negocjacyjne osób odpowiedzialnych za ustalanie warunków transakcji. Mnogość metod i różnice pomiędzy nimi sprawiają, że podatnik może skorzystać z rozwiązań, które w jak najwyższym stopniu odpowiadają specyfice danej transakcji.

Najczęściej stosowane przez przedsiębiorstwa niepodatkowe metody szacowania cen: