top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Metody szacowania cen transferowych

Wybór metody wyceny transferu powinien prowadzić zawsze do wyszukania najwłaściwszej metody dla danej transakcji. Dlatego też przy wyborze metody należy w pierwszej kolejności poddać analizie słabe i mocne strony dostępnych metod szacowania cen transferowych. Następnie zweryfikować czy istnieje spójność wytypowanej metody z charakterem danej transakcji, ustalona w szczególności w wyniku analizy funkcjonalnej.

W niniejszym dziale zaprezentowaliśmy metody szacowania cen w podziale na metody ustawowe i z wytycznych oraz na metody niepodatkowe.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991