top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Metody niepodatkowe

Pomimo wskazania przez ustawodawcę w przepisach podatkowych metod ustalania ceny transakcyjnej, polscy podatnicy nie są zobowiązani do korzystania z nich przy określaniu ceny przedmiotu transakcji, z wyłączeniem porozumień w sprawie ustalania cen transakcyjnych.

W niektórych sytuacjach zastosowanie metod ustawowych jest niemożliwe, np. ze względu na brak dostępu do porównywalnych danych lub przez wysoki stopień skomplikowania transakcji. Podatnik może wówczas skorzystać z jednej z licznych metod szacowania ceny transakcyjnej, które są szeroko opisywane w literaturze dotyczącej ekonomii i zarządzania. Metody niepodatkowe mogą opierać się na różnych czynnikach – począwszy od kosztów, poprzez założone przez kierownictwo poziomy narzutu zysku, aż po zdolności negocjacyjne osób odpowiedzialnych za ustalanie warunków transakcji. Mnogość metod i różnice pomiędzy nimi sprawiają, że podatnik może skorzystać z rozwiązań, które w jak najwyższym stopniu odpowiadają specyfice danej transakcji.

Najczęściej stosowane przez przedsiębiorstwa niepodatkowe metody szacowania cen:

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991