top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Metoda koszt plus zysk od kapitału

Nazwa: Metoda koszt plus zysk od kapitału

Rodzaj metody: metoda niepodatkowa

Opis metody: metoda ta stanowi rozwinięcie klasycznej metody koszt pełny plus. Oprócz kosztów poniesionych na wytworzenie dobra lub wyświadczenie usługi uwzględnia się w niej również oczekiwaną przez przedsiębiorcę stopę zwrotu z zainwestowanego w daną transakcję kapitału.

Metodę koszt plus zysk od kapitału stosuje się najczęściej w stosunku do produktów będących na wczesnym etapie cyklu życia oraz w sytuacjach, gdy koszt pozyskiwania kapitału wywiera znaczny wpływ na ostateczny wynik finansowy podmiotu.

Porównywalność transakcji: nie jest wymagana przepisami prawa podatkowego, niemniej dla ustalenia prawidłowego poziomu cen warte jest przeprowadzenie analizy porównywalności transakcji.

Wzór matematyczny:   CT = JKP + ROI  * (M/Q)

gdzie:

CT – cena transferowa
JKP – jednostkowy koszt pełny wytworzenia produktu
ROI – oczekiwana stopa zwrotu z kapitału
M – majątek trwały i obrotowy wykorzystywany do produkcji dobra
Q– liczba wytworzonych produktów

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991