top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Metoda marży na pokrycie

Nazwa: Metoda marży na pokrycie

Rodzaj metody: metoda niepodatkowa

Opis metody: wymaga posiadania informacji o kosztach w podziale na koszty stałe i zmienne. Metoda pozwala ustalić jaką marżę powinno osiągnąć przedsiębiorstwo, aby zapewnić pokrycie kosztów stałych i planowany poziom zysku.

Porównywalność transakcji: nie jest wymagana przepisami prawa podatkowego, niemniej dla ustalenia prawidłowego poziomu cen warto przeprowadzić analizę porównywalności transakcji.

Wzór matematyczny:  NMP [%] = [(PZ + KS) / (Q * JKZ)] * 100% 

gdzie:

NMP – narzut marży na pokrycie
PZ – pożądany zysk
Q– ilość produktów
JKZ – jednostkowe koszty zmienne
KS – koszty stałe

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991