top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Metoda negocjacyjna

Nazwa: Metoda negocjacyjna

Rodzaj metody: metoda niepodatkowa

Opis metody: metoda negocjacyjna polega na uzgodnieniu wysokości ceny transferu w danej transakcji w trakcie dwu- lub wielostronnych negocjacji. W tym zakresie, strony transakcji przeprowadzając negocjacje cenowe będą brały pod uwagę istotne (ekonomicznie ważne)  elementy transakcji dla jednej, obu lub wielu jej stron, w tym m.in.:

  • Planowane korzyści: każda ze stron transakcji powinna rozpoznać, czy przeprowadzenie transakcji będzie racjonalne z ekonomicznego/ biznesowego punktu widzenia. Korzyści z przeprowadzonej transakcji mogą być rozpatrywane w okresie dłuższym niż jeden rok,
  • Planowane koszty transakcji: każda ze stron powinna rozpatrzyć koszty związane z realizacją transakcji. Poziom kosztów powinien być rozpatrywany z ekonomicznego/ biznesowego punktu widzenia i odniesiony do potencjalnych korzyści związanych z dokonanym zakupem lub sprzedażą,
  • Ryzyko transakcji: każda ze stron transakcji powinna rozpatrzyć związane z jej realizacją ryzyka i uwzględnić je w efektach ekonomicznych/ biznesowych prowadzonej działalności gospodarczej.

Porównywalność transakcji: nie wymagana przepisami prawa podatkowego, niemniej dla ustalenia prawidłowego poziomu cen warto jest przeprowadzić analizę porównywalności cen/marż stosowanych przez podmioty zewnętrzne.

Wzór matematyczny:   ze względu na specyfikę metody negocjacyjnej nie istnieje wzór matematyczny, za pomocą którego można ją opisać.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991