top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Metoda oparta na marży netto

Nazwa: Metoda oparta na marży netto

Rodzaj metody: metoda niepodatkowa

Opis metody: w metodzie marży netto cenę ustala się w oparciu o narzut zysku ze sprzedaży (marży netto) na całkowite koszty sprzedanych produktów. Przed dokonaniem stosownych obliczeń należy jednak pozyskać informacje na temat wszelkich kosztów przypadających na jednostkowy produkt. Na tym etapie pojawić się mogą trudności z prawidłową alokacją kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu na dany produkt.

Porównywalność transakcji: nie jest wymagana przepisami prawa podatkowego, niemniej dla ustalenia prawidłowego poziomu cen zaleca się przeprowadzenie analizy porównywalności transakcji.

Wzór matematyczny: podobnie jak przy metodzie opartej na marży brutto, metodę marży netto stosuje się w dwóch krokach:

a) Najpierw oblicza się narzut marży netto [%]: NMN [%] = (PZ / KC) * 100% 

gdzie:

NMN – narzut marży netto
PZ – pożądany zysk
KC – koszty całkowite

b) Następnie szacuje się cenę sprzedaży: C = JKC * (1 + NMN)

gdzie:

C – cena sprzedaży
NMN – narzut marży netto

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991