top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Metoda popytowa

Nazwa: Metoda popytowa

Rodzaj metody: metoda niepodatkowa

Opis metody: metoda popytowa ustalania cen stanowi element rynkowej orientacji działania przedsiębiorstwa. Opiera się ona o ciągłą analizę wielkości popytu wraz z uwzględnieniem jego zmian w związku z tym, iż stanowi on podstawę kształtowania przez przedsiębiorstwo poziomu cen oraz podjęcia działań w zakresie zmiany tych cen. W związku z powyższym niniejsza metoda opiera się o relację jaka zachodzi pomiędzy ceną a popytem. Badanie wskazanej zależności dostarcza przedsiębiorstwu informacji na temat wpływu prowadzonej przez przedsiębiorstwo polityki cenowej oraz jej zmian na popyt. Dzięki takiemu zabiegowi przedsiębiorstwo na bieżąco uzyskuje informacje na temat reakcji popytu na różnicowanie cen przez daną firmę. Reakcje popytu na zmiany cen znajdują wyraz w cenowej elastyczności popytu. Zgodnie z tym podejściem cenę należy kształtować w oparciu o oczekiwania klientów.

W metodzie popytowej przy ustalaniu ceny należy uwzględnić preferencje nabywcy oraz wartość jaką jest on w stanie zapłacić za dane dobro. Zatem przedsiębiorstwo powinno kierować się oceną wartości produktu jakiej dokonuje potencjalny klient. Dlatego też w obecnych realiach rynku istotne jest kształtowanie ceny w oparciu o ceny stosowane przez konkurencję. W związku z tym warte uwagi przedsiębiorstwa są ceny jakie stosują konkurenci będący liderami rynku.

Ponadto w metodzie popytowej należy uwzględnić dochody, demografię, modę, przyzwyczajenia, itd. Należy wziąć pod uwagę różne czynniki i podjąć się przeprowadzenia analiz cen stosowanych przez podmioty konkurencyjne, tak aby uniknąć błędów w ocenie wielkości popytu. 

Porównywalność transakcji: nie jest wymagana przepisami prawa podatkowego, niemniej dla ustalenia prawidłowego poziomu cen warto jest przeprowadzić analizę cen stosowanych przez podmioty zewnętrzne.

Wzór matematyczny: nie ma jednego wzoru matematycznego opisującego metodę popytową.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991