top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Metoda oparta na marży brutto

Nazwa: Metoda oparta na marży brutto

Rodzaj metody: metoda niepodatkowa

Opis metody: ustalenie ceny metodą opartą na marży brutto wymaga wykorzystania rachunku kosztów zmiennych. Dodatkowo, dla jej prawidłowego zastosowania niezbędna jest znajomość sposobu reakcji kosztów na krótkookresowe zmiany rozmiarów produkcji pod wpływem wahań popytu. Metoda ta zakłada ustalenie wielkości marży brutto, która stanowi różnicę pomiędzy przychodem ze sprzedaży dobra a kosztem jego wytworzenia. Tak zdefiniowana marża powinna pokryć koszty sprzedaży i ogólnego zarządu oraz wygenerować pożądany zysk.

Porównywalność transakcji: nie wymagana przepisami prawa podatkowego, niemniej dla ustalenia prawidłowego poziomu cen warto przeprowadzić analizę porównywalności transakcji.

Wzór matematyczny: Cena obliczona jest w dwóch etapach. W pierwszym określa się narzut marży brutto: NMB [%] = [(PZ + CKSZ) / CKP)] * 100% 

gdzie:

NMB – narzut marży brutto
PZ – pożądany zysk
CKSZ – całkowite koszty sprzedaży i ogólnego zarządu
CKP – całkowite koszty produkcyjne

W drugim etapie wyznaczana jest cena sprzedaży: C = JKP * (1 + NMB)

gdzie:

C – cena sprzedaży
NMB – narzut marży brutto

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991