top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Metoda podziału zysku – analiza udziału

Nazwa: Metoda podziału zysku (MPZ)

Rodzaj metody: metoda podatkowa z grupy metod zysku transakcyjnego

Opis metody: analiza udziału jest jedną z dwóch metod proporcjonalnego podziału zysku, która dzieli między podmiotami powiązanymi połączony zysk z transakcji, której przedmiotem są dobra wytworzone lub ulepszone przez te podmioty, w oparciu o względną wartość działań podjętych przez każdy z powiązanych podmiotów, uwzględniając następujące czynniki:

  • podział ryzyka gospodarczego i odpowiedzialności stron transakcji,
  • rozmiar zaangażowanych środków, maszyn i urządzeń,
  • wartość zaangażowanych dóbr niematerialnych.

Jak wynika z powyższego, analiza udziału opiera się w swej istocie na czynnikach subiektywnych, polegających na uzasadnieniu względnej wartości działań podjętych
w celu osiągnięcia przychodu transakcyjnego. Względność działań można badać w oparciu o miary opisane przy analizie rezydualnej, jednakże głównymi elementami są tutaj analiza funkcjonalna stron transakcji, użyte aktywa i ponoszone ryzyka oraz koszty związane z transakcją.

Porównywalność transakcji: wymagana przepisami rozdziału 2 Analiza porównywalności transakcji w związku z rozdziałem 4 Podstawowe metody określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych.

Wzór matematyczny: nie ma jednego wzoru, który pozwalałby na użycie danej metody.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991