top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Słownik pojęć • Cash pooling

  Zwiń Definicja

  Usługi cash poolingu są jednym z narzędzi zarządzania płynnością finansową grup kapitałowych. Polegają one na optymalizowaniu zarządzania finansami poprzez koncentrowanie na wspólnym rachunku grupy środków pochodzących
  z rachunków jednostkowych poszczególnych podmiotów wchodzących w skład grupy.

  Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na:

  • kompensowanie przejściowych niedoborów środków finansowych, wykazywanych przez niektórych uczestników usługi cash poolingu, nadwyżkami osiąganymi przez inne podmioty,
  • minimalizację globalnych kosztów kredytowania podmiotów grupy,
  • optymalizację kosztów i przychodów odsetkowych w ramach grupy.
 • Cena

  Zwiń Definicja

  Wyrażona w jednostkach pieniężnych wartość towaru lub usługi.

 • Cena rynkowa

  Zwiń Definicja

  Cena ustalana we wszelkiego rodzaju transakcjach realizowanych pomiędzy powiązanymi podmiotami gospodarczymi.

 • Cena transferowa

  Zwiń Definicja

  Cena ustalana we wszelkiego rodzaju  transakcjach realizowanych pomiędzy powiązanymi podmiotami gospodarczymi.
  więcej…

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991