top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Słownik pojęć • Spółka kapitałowa

  Zwiń Definicja

  Przewidziana w Kodeksie Spółek Handlowych forma prowadzenia działalności gospodarczej charakteryzująca się istnieniem kapitału zakładowego, osobowości prawnej, brakiem odpowiedzialności wspólników/akcjonariuszy za zobowiązania spółki oraz rozdziałem między sferą zarządu a sferą właścicielską. Prawo polskie wyróżnia dwa rodzaje spółek kapitałowych: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną.

 • Spółki osobowe

  Zwiń Definicja

  Przewidziana w Kodeksie Spółek Handlowych forma prowadzenia działalności gospodarczej opierająca się na osobistej więzi między wspólnikami. Spółka osobowa posiada zdolność prawną, lecz nie ma osobowości prawnej. Polskie przepisy wyróżniają cztery rodzaje spółek osobowych: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo – akcyjną.

 • Straty i zyski nadzwyczajne

  Zwiń Definicja

  Straty i zyski nadzwyczajne powstają na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną przedsiębiorstwa i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia działalności. Przykładowo na straty i zyski nadzwyczajne mogą składać się otrzymane lub wypłacone odszkodowania, a także skutki obniżenia zobowiązań wobec kontrahentów wynikające z postępowania układowego, ugodowego lub naprawczego – po uprawomocnieniu się tych postępowań.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991