top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Słownik pojęć • Transakcja

  Zwiń Definicja

  Szereg powiązanych ze sobą działań i czynności, wynikiem których jest osiągnięcie zamierzonych celów handlowych, gospodarczych lub prawnych.

 • Transakcja wtórna

  Zwiń Definicja

  Domniemana transakcja, której pewne państwa będą dochodzić w ramach własnych ustawodawstw krajowych po zaproponowaniu korekty pierwotnej w celu dokonania rzeczywistego, zgodnego z pierwotną korektą podziału zysków. Transakcje wtórne mogą przyjąć postać domniemanych dywidend, wkładów kapitałowych lub pożyczek

 • Transakcje wewnątrzgrupowe (kontrolowane)

  Zwiń Definicja

  Wszelkiego rodzaju transakcje realizowane pomiędzy podmiotami powiązanymi, w tym także należącymi do grupy kapitałowej.

 • Transakcje zewnętrzne (niekontrolowane)

  Zwiń Definicja

  Wszelkiego rodzaju transakcje realizowane pomiędzy podmiotami niezależnymi. Transakcją zewnętrzną jest również transakcja realizowana pomiędzy podmiotem należącym do grupy kapitałowej a podmiotem niezależnym.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991