top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Słownik pojęć  • Umorzenie udziałów

    Zwiń Definicja

    Umorzenie udziałów spółki następuje pomiędzy nią a jej udziałowcem i skutkuje unicestwieniem praw i obowiązków z nimi związanych. Odbywa się ono na podstawie art. 199 Kodeksu Spółek Handlowych, a jego bezpośrednim skutkiem jest zmniejszenie łącznej wartości nominalnej posiadanych przez wszystkich wspólników udziałów.

  • Uprzednie porozumienia w sprawie cen transferowych

    Zwiń Definicja

    Porozumienie określające przed zawarciem transakcji kontrolowanych właściwy zestaw kryteriów (np. metodę, porównywalne elementy oraz właściwe do nich korekty, główne założenia odnośnie przyszłych zdarzeń) pomocnych
    w ustaleniu cen transferowych dla tych transakcji w danym okresie.

    Porozumienie o uprzednim ustaleniu ceny transferowej może mieć charakter jednostronny, gdy dotyczy tylko jednej administracji podatkowej i jednego podatnika, lub wielostronny, gdy jest zawarte między dwiema lub więcej administracjami podatkowymi.
    więcej…

  • Usługi o niskiej wartości dodanej

    Zwiń Definicja

    Usługi mające charakter rutynowy, które wspomagają działalność główną usługobiorcy, ogólnie bądź łatwo dostępne, nie generujące istotnej wartości dodanej dla usługodawcy, jak i usługobiorcy.

  • Usługi świadczone na żądanie

    Zwiń Definicja

    Usługi świadczone przez spółkę matkę lub centrum usługowe grupy, dostępne w każdym momencie dla członków grupy przedsiębiorstw wielonarodowych.

  • Usługi wewnątrzgrupowe

    Zwiń Definicja

    Działalność (np. administracyjna, techniczna, finansowa, handlowa, itp.), za którą niezależne przedsiębiorstwo byłoby gotowe zapłacić lub którą wykonałoby na własny rachunek.
    więcej…

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991