top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Słownik pojęć • Umorzenie udziałów

  Zwiń Definicja

  Umorzenie udziałów spółki następuje pomiędzy nią a jej udziałowcem i skutkuje unicestwieniem praw i obowiązków z nimi związanych. Odbywa się ono na podstawie art. 199 Kodeksu Spółek Handlowych, a jego bezpośrednim skutkiem jest zmniejszenie łącznej wartości nominalnej posiadanych przez wszystkich wspólników udziałów.

 • Uprzednie porozumienia w sprawie cen transferowych

  Zwiń Definicja

  Porozumienie określające przed zawarciem transakcji kontrolowanych właściwy zestaw kryteriów (np. metodę, porównywalne elementy oraz właściwe do nich korekty, główne założenia odnośnie przyszłych zdarzeń) pomocnych
  w ustaleniu cen transferowych dla tych transakcji w danym okresie.

  Porozumienie o uprzednim ustaleniu ceny transferowej może mieć charakter jednostronny, gdy dotyczy tylko jednej administracji podatkowej i jednego podatnika, lub wielostronny, gdy jest zawarte między dwiema lub więcej administracjami podatkowymi.
  więcej…

 • Usługi o niskiej wartości dodanej

  Zwiń Definicja

  Usługi mające charakter rutynowy, które wspomagają działalność główną usługobiorcy, ogólnie bądź łatwo dostępne, nie generujące istotnej wartości dodanej dla usługodawcy, jak i usługobiorcy.

 • Usługi świadczone na żądanie

  Zwiń Definicja

  Usługi świadczone przez spółkę matkę lub centrum usługowe grupy, dostępne w każdym momencie dla członków grupy przedsiębiorstw wielonarodowych.

 • Usługi wewnątrzgrupowe

  Zwiń Definicja

  Działalność (np. administracyjna, techniczna, finansowa, handlowa, itp.), za którą niezależne przedsiębiorstwo byłoby gotowe zapłacić lub którą wykonałoby na własny rachunek.
  więcej…

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991