top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Słownik pojęć • Wartość celna

  Zwiń Definicja

  Wartością celną towarów jest wartość transakcyjna, to znaczy cena faktycznie zapłacona lub należna za towar sprzedany w celu przywozu na polski obszar celny.

 • Wpisowe w ramach porozumienia CCA

  Zwiń Definicja

  Opłata wnoszona przez nowego uczestnika istniejącego już porozumienia o repartycji kosztów (CCA) w celu uzyskania prawa do udziału w wynikach wcześniejszej działalności, sprzed tego porozumienia.

 • Wspólne Forum UE ds. cen transferowych

  Zwiń Definicja

  Wspólne Forum UE ds. cen transferowych zostało oficjalnie powołane decyzją Komisji Europejskiej z dnia 22 grudnia 2006 roku powołującą grupę ekspertów ds. cen transferowych (2007/75/WE) na okres do 31 marca 2011 roku. Ze względu na duże znaczenie problemów podatkowych związanych z kwestią cen transferowych w kontekście rynku wewnętrznego oraz na pozytywne doświadczenia z działalności Wspólnego Forum, Komisja swoją decyzją z dnia 25 stycznia 2011 roku przedłużyła działanie Wspólnego Forum do 31 marca 2015 roku (2011/C 24/3).

  Głównym celem działalności Wspólnego Forum ds. cen transferowych jest pomaganie i doradzanie Komisji Europejskiej przy rozwiązywaniu problemów podatkowych związanych z cenami transferowymi.

  Do zadań Wspólnego Forum należy:

  • Stworzenie platformy do dyskusji pomiędzy przedsiębiorcami i specjalistami reprezentującymi krajowe administracje podatkowe na temat problemów związanych z cenami transferowymi, które stanowią przeszkodę dla transgranicznej działalności handlowej wewnątrz Unii Europejskiej,
  • Doradzanie Komisji Europejskiej przy rozwiązywaniu problemów podatkowych związanych z cenami transferowymi,
  • Pomaganie Komisji w znajdowaniu praktycznych rozwiązań zgodnych z wytycznymi OECD dotyczącymi cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych, w celu doprowadzenia do bardziej jednolitego stosowania zasad dotyczących cen transferowych w całej Unii Europejskiej.

  więcej…

 • Wydatki akcjonariusza

  Zwiń Definicja

  Wydatki ponoszone przez podmiot posiadający udziały (akcje) w drugim podmiocie powiązanym, które przynoszą korzyści wyłącznie podmiotowi posiadającemu udziały (akcje) w drugim podmiocie powiązanym.

 • Wynagrodzenie

  Zwiń Definicja

  Wynagrodzenie oznacza zapłatę za pracę bądź odszkodowanie za utratę czegoś.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991