top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Słownik pojęć • Akcja

  Akcja jest papierem wartościowym wyemitowanym przez spółkę akcyjną reprezentującym część jej kapitału zakładowego. Jest to najważniejszy spośród instrumentów udziałowych służących do transferu kapitału.

  Akcje dzieli się na:

  • imienne,
  • na okaziciela, oraz
  • zwykłe,
  • uprzywilejowane.
 • Transakcja

  Szereg powiązanych ze sobą działań i czynności, wynikiem których jest osiągnięcie zamierzonych celów handlowych, gospodarczych lub prawnych.

 • Transakcja wtórna

  Domniemana transakcja, której pewne państwa będą dochodzić w ramach własnych ustawodawstw krajowych po zaproponowaniu korekty pierwotnej w celu dokonania rzeczywistego, zgodnego z pierwotną korektą podziału zysków. Transakcje wtórne mogą przyjąć postać domniemanych dywidend, wkładów kapitałowych lub pożyczek

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991