top

Zaaplikuj
czekamy na Ciebie

Zespół Cen Transferowych wiesz co potrafisz w TP

Czujesz potrzebę zmiany, praca w średniej przyjaznej firmie we Wrocławiu, bez korporacyjnego stresu, formalizmu i procedur na parzenie kawy pracujemy pomiędzy 8 a 17 równocześnie mamy czas na … życie.

Słownik pojęć  • Ośrodek (centrum) przychodów

    Ośrodek ten odpowiedzialny jest za osiągnięcie określonego poziomu przychodów. Kierownictwo ośrodka przychodów może samodzielnie decydować o cenie, strukturze asortymentowej oraz o wielkości sprzedaży. Ośrodkami odpowiedzialności za przychody są najczęściej wyodrębnione działy sprzedaży.

  • Przychód

    Przychód to uzyskany lub należny wpływ wartości, korzyści materialnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, pracy wykonywanej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy oraz z nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomość. Przychodem jest łączna wartość sprzedaży dóbr, towarów i usług netto (bez podatku VAT) w okresie rozliczeniowym.

  • Przychody ze sprzedaży

    Przychody ze sprzedaży rozumiane są jako wartość sprzedaży, którą wylicza się jako iloczyn ilości sprzedanych wyrobów/ robót/ towarów/ materiałów oraz właściwej dla nich jednostkowej ceny sprzedaży.

© DMS TAX Sp. z o.o. 2019

Właściwe wsparcie
dla Twojego biznesu

Świadczymy usługi z zakresu:

 Zobacz >>

Masz kontrolę cen transferowych? Skorzystaj
z pomocy ekspertów DMS TAX.

Skontaktuj się z nami:

Kontrola cen

lub zadzwoń:
+48 71 79 25 991