18 lipca 2013 r. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (dalej Rozporządzenia).

Nowelizacja Rozporządzeń związana jest z dostosowaniem polskich regulacji w zakresie cen transferowych do Wytycznych OECD w sprawie Cen Transferowych dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych oraz Administracji Podatkowych (dalej: Wytyczne OECD) oraz prac Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych. Zakres zmian jakie wnoszą nowelizacje Rozporządzeń jest szeroki i różnorodny.

  • Pierwsza ze zmian związana jest z zasadą wyboru najbardziej odpowiedniej metody ustalania cen transakcyjnych w zakresie szacowania podstawy opodatkowania przez organy. Doprecyzowaniu uległy reguły jakimi powinny kierować się ograny podczas wyboru metody określania dochodów podatników w drodze oszacowania.
  • Druga i bardzo istotna zmiana wiąże się z uchyleniem przez ustawodawcę przepisu wskazującego na pierwszeństwo w stosowaniu metody porównywalnej ceny niekontrolowanej.
  • Ponadto uszczegółowiono zapisy Rozporządzeń poświęcone analizie porównywalności.  Podjęto próbę zdefiniowania analizy porównywalności jako procesu koniecznego, który poprzedza określenie dochodu podmiotu powiązanego.
  • Doprecyzowano sposób stosowania metody podziału zysków w zakresie sposobu określania kwoty zysku do podziału.
  • Uszczegółowiono przepis odnoszący się do korzyści uzyskiwanych z wyników badań, które związane są z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych.
  • Wprowadzono nowy przepis w zakresie usług o niskiej wartości dodanej – uważany za jedną z ważniejszych zmian zapisów Rozporządzeń.
  • Ostatnią ze zmian jest dodanie przez ustawodawcę nowego rozdziału poświęconego kwestiom związanym z restrukturyzacją działalności.

Aby zapoznać się ze szczegółowym omówieniem tematu odsyłamy do szerszego opracowania tutaj.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *